<kbd id='63Xjgl4Zfdkv96L'></kbd><address id='63Xjgl4Zfdkv96L'><style id='63Xjgl4Zfdkv96L'></style></address><button id='63Xjgl4Zfdkv96L'></button>
    最新公告: 至尊国际中草堂权威推荐,至尊国际注册主管亚洲最佳线路,欢迎体验至尊娱乐平台是假的吗。
    公司业务
    关于我们
    至尊国际中草堂权威推荐,至尊国际注册主管亚洲最佳线路,欢迎体验至尊娱乐平台是假的吗
    蕾妮姿交通运输

    当前位置:上海蕾妮姿交通运输有限公司 > 蕾妮姿交通运输 >

    上海黄金买卖营业所2018年8月10日买卖营业行情_至尊娱乐平台是假的吗

    作者:至尊娱乐平台是假的吗 更新时间:2018年-08月-29日

    合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅

    Au99.95 267.2 267.3 266.88 267.03 -0.14 -0.05%

    Au99.99 268.3 268.3 266.95 267.24 0.1 0.04%

    Au100g 266.06 268.6 266.05 267.77 -0.1 -0.04%

    iAu99.99 266.8 266.95 266.5 266.55 -0.11 -0.04%

    Au(T+D) 267 267.36 266.8 266.96 0.03 0.01%

    Au(T+N1) 273.6 273.6 272.6 272.9 -0.4 -0.15%

    Au(T+N2) 269.45 269.6 269.3 269.4 0.15 0.06%

    mAu(T+D) 267.19 267.39 266.89 267 0.04 0.01%

    Pt99.95 196.92 196.92 196.65 196.73 0.01 0.01%

    Ag(T+D) 3,623 3,628 3,615 3,616 -3 -0.08%

    合约 加权均匀价 成交量 成交金额 持仓量 交收偏向 交收量

    Au99.95 267.17 2,562.00 684,495,120.00 - - -

    Au99.99 267.21 16,639.64 4,496,195,141.40 - - -

    Au100g 267.66 42.2 11,295,342.00 - - -

    iAu99.99 266.79 2,850.00 760,376,000.00 - - -

    Au(T+D) 267.1 29,524.00 7,885,892,180.00 190,992 空付出给多 9,282

    Au(T+N1) 273.5 173 47,314,370.00 17,976 多付出给空 340

    Au(T+N2) 269.5 86.6 23,338,630.00 489,656 多付出给空 3,420

    mAu(T+D) 267.14 1,243.00 332,055,784.00 365,342 多付出给空 11,554

    Pt99.95 196.84 140 27,557,760.00 - - -

    Ag(T+D) 3,621 1,808,466.00 6,549,883,448.00 11,332,806 多付出给空 56,280